top of page

Gezondheidscheck

dieet Appels
Bloeddruk lezer
Een boek vasthouden

Vitaalpersoneel is speciaal voor bedrijven die gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers hoog in het vaandel hebben staan. Zeker nu er steeds meer duidelijk wordt over COVID-19. Zo lijken hoge bloeddruk, overgewicht en roken een rol te spelen bij een ernstiger verloop van een Corona infectie.

VitaalPersoneel geeft medewerkers een nulmeting (health check) waarbij gekeken wordt naar hun gezondheidstoestand.

Deze gegevens worden vastgelegd in een Gezondheidspaspoort welke meegegeven wordt aan de medewerker.


VitaalPersoneel  creëert bewustwording bij de medewerkers en geeft inzicht in de stappen die gemaakt kunnen worden voor een vitaler leven.  Als die boodschap overkomt dan is er een opening om te praten over verbeteringen
De verkregen uitslagen van de medewerkers zijn vertrouwelijk. Om deze reden gaan de meetgegevens alleen naar de medewerker. 


De leefstijlcoach bespreekt bij module 2, na het inzien van de integrale vitaliteitscheck en het Gezondheidspaspoort, de gezondheidstoestand met de medewerker en geeft adviezen.

Periodiek (module 3) kan er worden gekeken of de aanbevelingen, om leefstijl of manier van werken te veranderen, succes hebben gehad.

  
Met de integrale vitaliteitscheck maakt de deelnemer de persoonlijke balans op van zijn/haar vitaliteit. Aan de hand van een (online) vragenlijst krijgt de deelnemer inzicht in zijn/haar vitaliteit op 5 dimensies die een sterke onderlinge samenhang hebben: fysiek (FQ), sociaal-emotioneel (EQ), mentaal (IQ), zingeving/identiteit (SQ) en pro-activiteit (eigen regie/ zelfsturing).
In een gesprek worden de uitkomsten van deze vitaliteitscheck besproken en kan de deelnemer zelf bekijken welke vervolgstappen of interventies nodig zijn om vitaal te blijven of zijn/haar vitaliteit te verbeteren.


Op deze manier kunnen we samen zorgen voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en gaan zij zo vitaal mogelijk richting hun pensioen. 

 

bottom of page